МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ ПРЕД МОЩАМИ СВЯТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА!!!

НАЧАЛО 30 ЯНВАРЯ в 08.00

Возбра́нный Чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, ми́ру всему́ источа́яй многоце́нное ми́лости ми́ро и неисчерпа́емое чуде́с мо́ре, восхваля́ю тя́ любо́вию, святи́телю Нико́лае; ты́ же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких мя́ бе́д свободи́, да зову́ ти́: 
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче...